Meniny má: Alfréd

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Ocenili významné osobnosti Ružinova

 

Ing. Pavol Štofko, Miro Gregor, Marta Hlavatá, Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD a Mgr. Bernadeta Staňová. To sú mená piatich významných osobností Ružinova, ktoré si prevzali ocenenie. To sa udeľuje Ružinovčanom za ich vynikajúce tvorivé výsledky, ktoré obohacujú ľudské poznanie, a ktoré prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mestskej časti.

Starosta Ružinova Dušan Pekár a jeho zástupca Marián Gajdoš odovzdali oceneným plaketu, listinu a tí sa zapísali aj do pamätnej knihy. „Ružinov má nepochybne veľa významných osobností. Tento rok sme ocenili piatich. V dnešnej dobe je vzácnosť stretnúť tak výnimočných a zároveň aj skromných ľudí. Ocenením im vyjadrujeme úctu za to všetko, čo vo svojom živote doteraz dosiahli a za to, ako sa starali o šírenie dobrého mena Ružinova aj za jeho hranicami. Bol by som rád, ak by sa práve oni stali ‚ružinovskými celebritami‘, od ktorých by si ďalšie generácie brali príklad. Vážim si ich odhodlanie, vášeň ale aj pokoru, s akou pristupovali k svojej profesii či dokonca k životnému poslaniu,“ poznamenal starosta Ružinova Dušan Pekár

Slávnostné oceňovanie významných osobností moderoval Roman Bomboš, spevácke umenie predviedla Anka Repková.

Ako prebiehal výber osobností?
Miestne zastupiteľstvo môže na základe všeobecne záväzného nariadenia odmeniť občanov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju mestskej časti, k zlepšeniu života jej obyvateľov, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju mestskej časti alebo vynikajúco reprezentovali mestskú časť.

Široká verejnosť mohla štyri mesiace (od polovice apríla do polovice augusta 2018) verejne navrhovať, kto by mal získať toto ocenenie. Potom vstúpila do hry Komisia školstva, kultúry a športu. Tá vybrala piatich nominovaných, ktorých ešte na septembrovom zastupiteľstve schválili ružinovskí miestni poslanci.

Za čo dostali ocenenia?

Pavol Štofko - za celoživotnú prácu v oblasti stavebníctva a budovaní Ružinova

Miro Gregor - za celoživotnú prácu v oblasti fotografie a za autorstvo fotografických kníh a publikácií

Marta Hlavatá - za obetavú celoživotnú prácu v oblasti školského vzdelávania

Juraj Jartim - za prínos a rozvoj v speváckom zbore CANTUS a šírenie slovenskej kultúry v zahraničí

Bernadeta Staňová - za dlhoročnú, obetavú a príkladnú prácu pre ťažko chorých ľudí a ľudí bez domova.
 

Autor: buk
Snímka: ruzinov.sk

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising