Meniny má: Oldrich

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Právna poradňa pre ružinovských seniorov

 

Dôchodcovia patria k jednej z najviac ohrozených skupín z pohľadu podvodníkov. V dnešnom svete moderných technológií, ktorým seniori väčšinou nerozumejú, sa situácia ešte zhoršuje.
 
Rôzni zlodeji a šarlatáni sa snažia starších ľudí väčšinou obrať o ich úspory či majetok. Mestská časť Ružinov sa však rozhodla svojich seniorov chrániť. V spolupráci s advokátskou kanceláriou LG Legal im od januára ponúka možnosť poradiť sa s právnikmi, ako treba postupovať v prípadoch, ak si od nich druhá strana nárokuje peniaze alebo podpísanie rôznych dokumentov.
 
LG Legal bezplatne poskytuje seniorom služby v priestoroch miestneho úradu zhruba už mesiac. Záujemcovia môžu s právnikmi konzultovať svoje prípady každý nepárny utorok od 9.00 do 11.00 hod. Na konzultácie sa treba vopred telefonicky objednať. Dá sa tak urobiť na telefónnom čísle 0948 759 488 v stredy od 15.00 do 17.00 hod.
 
Advokátska kancelária v rámci bezplatného poradenstva nebude poskytovať právnu pomoc v trestných veciach a ani zastupovať v konaniach pred súdmi a iným štátnymi orgánmi. Seniorom, naopak, pomôže v oblasti rodinného práva, t. z. s rozvodmi, rušením alebo vyrovnaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odpovede a riešenia ponúkne aj v oblastiach dedičského práva, exekúcií a osobných bankrotov. Právna poradňa rieši aj všetky druhy zmluvných vzťahov, susedských vzťahov či spotrebiteľského práva.
 
V prípade, že právnu radu potrebuje niekto iný, môže sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, kde sa dá objednať na telefónnom čísle 0650 105 100.
 
 
TT

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising