Meniny má: Aleš

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 09/2019

Opeknie rekreačný areál Kamzík?

 

Rekreačný areál Kamzík má rôzne prívlastky. Od pozitívnych – ako nádherný, po negatívne – dlho zanedbávaný. Faktom je, že čas nezastavíš a toto navštevované stredisko postupom času chátralo. Chceme to napraviť! Hlásajú Mestské lesy v Bratislave. Aké zmeny teda čakajú Kamzík?
 
Jednu z najatraktívnejších a najobľúbenejších zelených lokalít Bratislavy pred pár dňami osobne navštívil aj primátor mesta Matúš Vallo. Ten si spolu so zástupcami lesov prešiel celé územie Kamzíka, pričom riešili viaceré problémy v tejto lokalite. Predstavme si najznámejšie z nich a riešenia, ktoré avizujú mestské lesy.
 
Toalety
Na jednej strane je potešujúce, že neslávne známe „wecká“ sa po dlhom čase podarilo dať vôbec do užívania. Na strane druhej stále ich sprevádzajúce prevádzkové a technické problémy, ktoré treba nevyhnutne riešiť.
 
Konfliktné miesta
Návštevníci určite poznajú miesta, v rámci ktorých dochádza ku kolíziám medzi cyklistami a pešími. Kompetentní sľubujú, že pripravia súbor opatrení vo forme dreveného mostíka pre cyklistov ponad náučný chodník, oddelenia turistickej trasy od cyklistickej, obchádzkového „single trialu“ či zóny zmiešaného pohybu pri bufetoch s preferenciou chodcov.
 
Dopravná situácia
Mestské lesy chcú riešiť komplexne aj dopravnú situáciu v rámci Kamzíka. Cieľom je opraviť dve existujúce parkoviská, doriešiť bezpečný koridor pre peších a cyklistov od parkoviska na promenádu, vyhradiť body pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, doriešiť priechod pre chodcov a cyklistov a vylepšiť autobusovú zastávku.
 
Promenáda
Heslo lesov znie: Vráťme promenádu ľuďom. Keď sa uzavrela cesta k bufetom, vznikol tam pomerne pokojný priestor, ale ten stále vyzerá skôr ako cesta pre autá. To sa má zmeniť a táto oblasť sa má premeniť na promenádu pre peších, respektíve cyklistov. Cieľom je menej vizuálneho smogu, oprava existujúceho mobiliára, zjednotenie informačných tabúľ, viac stromov a lavičiek či doplnenie nových prvkov na tamojšie detské ihrisko.
„Niektoré zlepšenia sa nám na Kamzíku podarilo zrealizovať už tento rok. Veľké výzvy sú však pred nami a intenzívne na nich pracujeme. Sme radi, že vedenie mesta aj mestskí poslanci sa o lesopark zaujímajú a naše zámery u nich majú podporu,“ informovali mestské lesy na svojej facebookovej stránke.
 
Róbert Buček
Foto: Facebook

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising