69 metrov. Taká vysoká má byť nová budova na Nivách

 
Na križovatke ulíc Plynárenská a Mlynské nivy má vyrásť takmer 70-metrová administratívna budova s názvom The Mill. Developerom je Immocap Invest III, ktorý svoj zámer predložil v 117-stranovom dokumente Okresnému úradu Bratislava na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vyberáme pre vás niektoré dôležité body, ktoré materiál obsahuje.
 
Výstavba budovy má byť prirodzeným pokračovaním okolitej biznis zóny a má nahradiť dnešný skladovo-administratívny areál, ktorý je určený na asanáciu. „Širšie okolie riešeného územia je vnímané ako tzv. City Business District, t. j. územie s vysokou koncentráciou administratívnych budov. V západnej časti je územie zastavané najmä budovami občianskej vybavenosti (administratíva, menšie obchodné prevádzky, služby, sklady), vo východnej časti je situovaných viacero väčších budov na bývanie (Citypark Ružinov, Jarabinky), ale aj budovy občianskej vybavenosti,“ opisuje súčasný stav developer.
 
V dokumente zároveň informuje aj o urbanisticko-architektonickom riešení stavby: „Na prízemí sa nachádza vstupná hala, ktorá je prístupná zo severnej strany napojenej na peší ťah od zastávky MHD na Prievozskej ulici. Napojenie vstupnej haly z juhu bude riešené cez jeden z nájomných priestorov, v ideálnom prípade cez kaviareň alebo bistro. V ostatných nadzemných podlažiach sú navrhnuté dispozične flexibilné administratívne priestory na prenájom s centrálnym jadrom s tromi schodiskami a 7 výťahmi… Na 13. nadzemnom podlaží je v časti nad západným krídlom budovy navrhnutá strešná terasa s prístupom z priľahlých administratívnych priestorov, so zeleňou a oddychovými priestormi pre zamestnancov. Na streche, resp. na 17. nadzemnom podlažní je strojovňa chladenia, vonkajšie vzduchotechnické a chladiace zariadenia.“
Termín začiatku výstavby je stanovený na budúci rok, ale, samozrejme, je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch podľa stavebného zákona. Predpokladaný termín ukončenia stavby je plánovaný na rok 2023.
Celková výška budovy má byť 69,1 metra. Počíta sa dovedna so 405 parkovacími miestami a s celkovou podlahovou plochou 42 892 štvorcových metrov. Z hľadiska konštrukčného riešenia je stavba navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet, pričom fasáda objektu má byť riešená ako ľahká konštrukcia s prevetrávaným metalickým obkladom.
Celkové náklady na realizáciu stavby sa pohybujú na úrovni približne 50 miliónov eur.
 
rob
Foto: immocap.sk

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising