Aj tento rok pomôžu rodinám v núdzi

 
Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Okrem množstva pozitív však toto obdobie prináša aj stres z nakupovania darčekov či zvýšené peňažné výdavky pre rodiny. Preto určite poteší správa, že mestská časť Ružinov nezabúda na tých obyvateľov, ktorí pomoc najviac potrebujú.
 
Poskytovanie vianočného príspevku upravuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mestskej časti. Vianočný príspevok bude poskytnutý rodinám s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na 
území Ružinova, ktoré sú posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi.
 
Každý záujemca, ktorý si požiadal o príspevok a doložil potrebné dokumenty, má nárok na vopred stanovené finančné prostriedky.
 
Výška príspevku je 150 eur pre rodinu s jedným dieťaťom, 170 eur pre rodinu s dvomi deťmi a 200 eur pre rodinu s viac ako dvomi deťmi. 
 
Rodiny v hmotnej núdzi alebo rodiny v náhlej núdzi, ktorým tento rok už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú tiež nárok na vianočný finančný príspevok – konkrétne vo výške 80 eur.
 
Autor: red
Zdroj: ruzinov.sk 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising