JUDr. Zuzana Zajacová: Od budúcnosti očakávam prosperitu

Náčelníčka Mestskej polície Bratislavy v sebe spája takmer všetko, o čom môže moderná žena snívať. Je šťastne vydatou, našla sa v úlohe starej mamy a napĺňa ju úspešná kariéra manažérky, ktorá sa roky stará o poriadok a bezpečnosť v našom meste.  JUDr. Zuzana Zajacová sa stala Ružinovčankou. A preto poskytla Retronovinám rozhovor. 
 
Ste síce pôvodom z Banskej Štiavnice, no žijete v Trnávke. Vo vašich kuchárskych knižkách nechýbajú ani recepty z tejto oblasti. Čím sú špecifické?
– Trnávku kedysi osídlili Bulhari, a Nový rok znamená pre všetky oblasti nášho života nové výzvy, úlohy či predsavzatia. Ako je na tom v tomto smere bratislavská Mestská polícia?
Ako každý manažér či organizácia, tak aj ja a naša bratislavská Mestská polícia očakávame od budúcnosti prosperitu. V našom poňatí sú to najmä naši občania žijúci v meste či organizácie pôsobiace na jeho území a ich prejavy v rámci tolerantnosti, slušnosti, dodržiavania všetkých noriem upravujúcich spoločenské vzťahy. Jednoducho možno uvedené vyjadriť úrovňou verejného poriadku a na jeho dosiahnutie vynaložené finančné prostriedky a úsilie. Je dobré, že činnosť Mestskej polície je pod drobnohľadom jednak verejnosti, ale i predstaviteľov mesta či poslancov mestského zastupiteľstva a tiež predstaviteľov mestských častí a ich poslancov. Predstavy typu, že verejný poriadok nemá miesto v rozhodovaní uvedených orgánov, sú dávno za nami. Zastávam názor, že podiel na úrovni verejného poriadku nemajú výlučne len organizácie s právami aplikovanými v prevencii či v represii, ale každý, kto svojím prejavom alebo inak spúšťa dôvodnú pozornosť príslušníkov Mestskej polície. Bez takých konaní sme službou verejnosti s poslaním pre slušnú verejnosť.  
Mohli by ste konkretizovať nejaké akcie, ktoré sa prípadne týkajú mestskej časti Ružinov?
Máme rovnaký záujem pôsobiť vo všetkých mestských častiach a neuprednostňovať niektorú z nich. Preto vo všeobecnosti môžem spomenúť plánované, napr. výkon služby počas konaných volieb, ale i neplánované, vznikajúce náhodne či z dôvodu vývoja verejného poriadku, alebo z požiadaviek príslušných orgánov, ako zabezpečiť verejný poriadok počas športových, kultúrnych či iných podujatí konaných na miestach prístupných verejnosti. Jednak sú osobnostným  prejavom či prejavom sympatií, ale tiež mnohokrát vyjadrením petičného práva občana, zúčastniť sa svojím hlasom na rozhodovaní. Iným druhom sú preventívne alebo represívne akcie vykonávané samostatne či v spolupráci s príslušníkmi PZ a zákroky v priamom výkone služby s využitím oprávnení, miernejších prostriedkov s  rôznym stupňom rizika. Príkladne, ak situácia na úseku verejného poriadku si v Ružinove vyžiada vykonať opatrenia, po takom rozhodnutí sú nasadené ľudské zdroje a potrebná technika na zníženie ohrozenia verejného poriadku a na jeho udržanie. Deje sa to v oblastiach  parkovania – statickej dopravy, vodenia psov, čistoty a poriadku, ochrany životného prostredia, nelegálnych skládok na verejne prístupných miestach, kde je takáto činnosť zakázaná, ale i napríklad na zastávkach MHD. V súčasnosti sa veľmi citlivo vníma otázka fajčenia najmä tu.  
Pred časom ste sa presťahovali z Dlhých dielov do Ružinova. Čo vás k tomu prinútilo?
Možno som hľadala, ale určite som našla a skĺbila profesijné pôsobenie s osobným životom. Mám na mysli vyťaženosť manažéra a možnosť dopĺňať a stabilizovať vynaloženú energiu. Len si ma predstavte, ako sa napríklad na kolieskových korčuliach, alebo na bicykli bezstarostne ženiem neprípustnou rýchlosťou z kopca Dlhých dielov a späť na kopec. Športový relax mi na rovine Ružinova poskytuje väčšiu šancu, i keď nie na olympijskú účasť, tak  aspoň na úspešnosť, šetrnosť a predchádzanie možným zraneniam. Na  rozhodnutie o zmene vplývala skutočnosť, že Ružinov je vlastne „ môj“. Skromná dávka sebectva má zárodok v prežitom detstve,  v štúdiu strednej školy a tiež v prvých láskach. Och, to bolo krásne a bezstarostné obdobie. Isteže, dnes prinútiť môjho manžela sekundovať pri športovaní je zložitejšie, ako „otočiť zemeguľu“, no lov rýb mu napĺňa loveckú vášeň, čo z hľadiska počtu rybárskych revírov a ich plochy je ďalším dôvodom. A navyše, v Ružinove býva môj syn Paľko s rodinou, som blízko malému vnúčikovi, a teda stará mama, ako má byť – poruke, s dobrou kuchyňou a s láskou k najbližším.      
Ako sa dnes cítite v Ružinove?
Veľmi dobre. Keď vás pocit spokojnosti bezprostredne zasahuje, máte obdobie, ktoré nehodláte ničím nahradiť, spokojne sa pozeráte do budúcnosti. Túto si v rámci možností plánujete, porovnávate s predstavami a s nami iných, pričom máte pocit nielen dobra, ale i potrebnosti.  
Čo sa vám tu páči, v čom je táto mestská časť iná ako ostatné v Bratislave a čo by sa malo podľa vášho názoru vylepšiť?
Na kvalitu života vplýva mnoho faktorov. Výberom uprednostňujem životné prostredie. Vytváranie lesoparkov a ich ochrana má ratio, a to nielen ochranou vymedzeného priestoru územným plánom, ale i zákonom. Ochrana prírody, krajiny má strategickú hodnotu. Ak začneme my, následné generácie budú vďačné. K týmto hodnotám a k takej osvete či k výchove inklinujem s vedomím  potrebnosti množstva práce.  
Eva Nová, foto: archív Zuzany Zajacovej
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising