Kde sa v Ružinove bude stavať?

Ružinov je žiadanou bratislavskou časťou aj v rámci výstavby. V predošlých mesiacoch získalo súhlas magistrátu viacero nových stavieb. Získanie takéhoto záväzného stanoviska je dôležitým krokom na ceste za zhotovením nového projektu.

Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že nové objekty vyrastú napríklad v Ružovej doline, na Štrkovci, v Prievoze a komplexne sa rieši aj budúcnosť Mlynských nív.
 
Na Herlianskej ulici vedľa obchodného centra Helios má pribudnúť polyfunkčná budova. Má pozostávať z 1 podzemného podlažia a 6 nadzemných podlaží. Podzemná garáž bude mať kapacitu 57 miest (ďalších 13 bude pri budove). V budove vznikne 20 bytov a ďalších 8 priestorov s funkciou bývania. Vstupné a komunikačné priestory do objektu sú navrhnuté na prízemí a bytové jednotky sú spolu s apartmánmi riešené na 2. až 5. podlaží.
 
Veľký polyfunkčný objekt by mal do štyroch rokov vzniknúť v susedstve trhoviska Miletičova, konkrétne na miestne dnešného Kovoprojektu. Nový trh má priniesť výraznú architektúru aj premenu lokality. Novostavba bude pozostávať z dvoch častí: nižšia (bloky A, B) bude mať 14 podlaží v tvare brány s otvorom do úrovne 9. podlažia; vyššia (blok C) bude mať 20 podlaží  a od bloku B bude oddelená 5-podlažným objektom s obchodnou pasážou. Cieľom daného riešenia je prekonať bariérový efekt, ktorý mala pôvodná budova. Hlavnou funkciou projektu je bývanie, počíta sa s 242 bytmi, prevažne dvojizbovými a trojizbovými.
 
Nová centrála spoločnosti LIDL by mala vyrásť na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice (medzi Centrom pre liečbu drogových závislostí a zelenou plochou, s ktorou susedí prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s). Navrhovaná stavba bude mať 1 podzemné podlažie a 5 nadzemných podlaží s 1 ustúpeným podlažím. Na prízemí sú navrhnuté priestory pre stravovanie, fitnescentrum pre zamestnancov, škôlka pre deti zamestnancov či miesta určené na prezentácie a zázemie. Na 2. – 5. nadzemnom podlaží sa budú nachádzať priestory jednotlivých oddelení centrálnej budovy spomenutej spoločnosti. Kapacita na parkovanie v podzemí bude 71 miest + ďalších 220 bude na pozemku pred centrálou Lidl. 
 
Spomenutá stavba má susediť s pozemkom, na ktorom by malo vyrásť obchodné centrum Prievoz (to disponuje stavebným povolením už od roku 2021). Je navrhnuté ako jednopodlažný halový objekt, doplnený o povrchové parkovisko. Hoci pôvodne malo byť centrum dokončené do konca tohto roka, tento termín je viac než otázny vzhľadom na aktuálny stav.
 
Metropolitný inštitút Bratislava v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava pripravil návrh zadania Mestskej urbanistickej štúdie Mlynské nivy. Dôvodom je, že v tejto lokalite prišlo 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu, ktorá môže do územia priniesť dvojnásobok bytov a obyvateľov oproti kapacite, s ktorou uvažuje v súčasnosti platný územný plán mesta. Dnes toto územie s rozlohou 138 hektárov, ktoré je ohraničené ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnicou D1 – Prístavný most a Prístavnou ulicou, je nevyužívané. Osemdesiat percent rozlohy predstavujú transformačné územia a v 34 percentách je nevyhnutná zmena súčasného funkčného využitia, aby mohlo dôjsť k transformácii a územie mohlo fungovať ako ucelené komplexné mestské prostredie. Lokalita Mlynské nivy má po funkčných zmenách vysoký potenciál na premenu z pôvodne industriálnej zóny na kompaktnú a modernú mestskú štvrť s dobrou občianskou vybavenosťou, napojením na električkovú trať v priamom kontakte s centrom mesta.
 
Autor: bu
Foto: City projekt / J&T Real Estate
 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising