Krátke správy z Ružinova

Ružinovskí poslanci schválili pridelenie finančnej podpory formou grantového programu 48 projektom.
Spolu tak mestská časť Bratislava-Ružinov tento rok podporí nápady fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Ružinove sumou 157 213 eur. O finančnú podporu sa tento rok uchádzalo dovedna 69 projektov.
 
Ružinov prostredníctvom spoločnosti Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb, a. s., realizuje od 24. apríla blokové čistenie ulíc v Ružinove, konkrétne v časti Nivy. Ide o čistenie komunikácií za použitia prenosného dopravného značenia. Celá lokalita
Nív je rozdelená na 8 častí – tak, aby ste pri zákaze parkovania mali kam presunúť svoje motorové vozidlá.
 
Pripravil Róbert Buček

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising