Máte doma prváčika? Prihláste sa!

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2013/2014 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 eur.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ak je dieťa zapísané do školy v inej mestskej časti, je potrebné predložiť „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014“.
Ružinovský miestny úrad bude v priebehu septembra a októbra
zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom
detí zapísaných do prvých ročníkov ružinovských škôl, zriadených mestskou časťou Ružinov. V prípade, že dieťa bude prijaté na inú základnú školu, je potrebné priniesť rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka a občiansky preukaz jedného z rodičov, ktorý má trvalé bydlisko v Ružinove.
Príspevok si bude možné vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy priamo v pokladnici miestneho úradu na Mierovej 21. Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhýkrát v tom istom kalendárnom roku.
 (TS)

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising