Nepotrebný odpad s obsahom škodlivín nevyhadzujte, ale ...

Keď máte doma zvyšky farieb, staré batérie alebo spotrebiče, ktoré už neplánujete využiť či darovať, nevyhadzujte ich medzi bežný odpad, ale prineste na vopred určené miesto.
 
Ružinov organizuje zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok. Ten sa uskutoční v sobotu 27. mája od 8.00 do 10.00 na parkovisku pred kúpaliskom Delfín v Ružovej doline.
 
Fyzické osoby – nepodnikatelia tak môžu zdarma odovzdať staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. Pozor, tekuté látky musia byť uzavreté v pevných obaloch, pričom maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kilogramov na osobu.
 
Takisto môžete priniesť batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad, ktorý obsahuje ortuť. Rovnako vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (ako sú mrazničky či chladničky), vyradené elektronické a elektrické zariadenia, resp. spotrebiče (napr. televízory, počítače, monitory, žehličky, práčky či mixéry).
 
Pripomíname, že obyvatelia Bratislavy môžu takýto typ odpadu bezplatne odovzdať aj po celý rok. Konkrétne v rámci Zberného dvoru Odvozu a likvidácia odpadu a. s. (OLO) na Starej Ivanskej ceste 2.
 
Autor: pb
Foto: ruzinov.sk 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising