PREDSTAVUJEME Metropolitný inštitút Bratislavy

 
V Retronovinách sa stalo dobrým zvykom, že odprezentujeme činnosť a pôsobenie inštitúcií či podnikov, ktoré vykonávajú v Bratislave alebo v Ružinove chvályhodnú činnosť, prospešnú pre vás obyvateľov. Jedným z nich je aj Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).
 
Na vstupnej stránke (tzv. landing page) tejto organizácie nájdete príznačné motto: Plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto.Metropolitný inštitút Bratislavy je koncepčný inštitút v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania.
 
Jeho cieľom je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia, ktoré odzrkadľujú potreby obyvateľov Bratislavy aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny.
 
Keď sa pýtate, čo všetko patrí do gescie tohto inštitútu, odpoveď je, že záber je pomerne široký. Od verejného priestoru, územného plánovania a rozvoja mesta cez budúcnosť dopravy v meste, architektonické súťaže, dátovú politiku a analytické činnosti až po vzdelávanie, participáciu a komunikáciu s občanmi, zeleň a životné prostredie či strategické plánovanie.
 
MIB tvorí tím odborníčok a odborníkov z architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj  Bratislavy tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru.
 
Je príspevkovou organizáciou hlavného mesta Bratislava. V súčasnosti zastáva post riaditeľa inštitútu Ján Mazúr.
 
Konkrétne projekty
 
Metropolitný inštitút Bratislavy už má za sebou mnohé ukončené projekty. Ďalšie sú vo forme realizácie, iné zas v štádiu prípravy.
 
Z ukončených spomeňme Areál pre Ústav pamäti národa; obnovu Mýtnej, Krížnej, Dunajskej, Karpatskej ulice, Ul. 29. augusta, Malého trhu alebo Námestia SNP; policajnú stanicu v Pentagone alebo Trnavské mýto.
 
V ostatnej dobe sa realizuje, resp. realizovalo napríklad Klientske centrum PAAS, objekt v Sade Janka Kráľa, Námestie slobody alebo Komenského námestie.
 

 

Štyri základné piliere

 

1. verejný záujem
Pri tvorbe verejného priestoru presadzujú zásady, ktoré myslia na potreby všetkých. MIB sa považuje za zástupcov verejného záujmu mesta.
 
2. kvalitné plánovanie, verejný priestor a architektúra
Bratislava potrebuje kvalitné mestské plánovanie, architektúru a verejný priestor, čo zabezpečujú vďaka dobrým zadaniam a jasne stanoveným podmienkam.
 
3. stanovenie štandardov
Tvoria štandardy pri tvorbe verejných priestranstiev, chcú mať zjednotenú Bratislavu, ktorá sa riadi jasným plánom, ako postupovať pri budovaní nových priestorov alebo pri rekonštrukcii starých.
 
4. otvorenosť a koncepčnosť 
Snažia sa otvorene komunikovať, ako má vyzerať budúca podoba mesta. Preto zapájajú do dialógu obyvateľov a obyvateľky Bratislavy alebo iných miestnych aktérov.
 
 
Autor: zv
Foto: Red

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising