Regulované parkovanie spustené už aj v lokalite Štrkovec

 
Od 25. októbra zaviedol magistrát tzv. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) už aj v lokalite Ružinov na Štrkovci. Sídlisko Štrkovec sa tak stalo prvou časťou zóny „RU3“, do ktorej v priebehu najbližších mesiacoch pribudnú aj sídliská Trávniky, Pošeň a Ostredky. 
 
To, že sa niečo deje, naznačovali práce technikov niekoľko dní pred oficiálnym spustením. Tvorilo sa nové označenie parkovacích miest, maľovali sa čiary, osádzali sa značky, ale došlo aj k odtiahnutiu áut, ktoré prekážali cestárom pri „kreslení“. Zachytili sme aj kritické ohlasy obyvateľov.
 
Novú zónu ohraničujú ulice Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. Rezidentské parkovanie znamená, že na celom sídlisku majú v regulovanom čase prednosť pri parkovaní jeho obyvatelia, čiže rezidenti. Inými slovami, aj v tejto lokalite sa tak môže legálne parkovať vo vymedzenom čase už len s parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného. 
 
Zóna RU3 – Štrkovec je spoplatnená v čase od 12.00 hod. Do 24.00 hod. počas pracovných dní, pričom hodinová sadzba predstavuje sumu 1,50 eura. Hodinové parkovné sa dá uhradiť v automate, cez aplikáciu a v blízkej budúcnosti bude už aj možnosť prostredníctvom SMS.
 
Leto prinieslo vznik nových parkovacích zón
Počas leta pribudlo v hlavnom meste niekoľko nových parkovacích zón PAAS. Od 31. júla funguje v centre parkovacia zóna SM0 Centrum – Panenská, ktorá ohraničuje nábrežie a ulice Palisády, Dostojevského rad a Ulicu 29. augusta. Na konci augusta zas pribudli PAAS zóny v lokalite Biely kríž v Novom Meste, ako aj v časti Klingerovej kolónie v Ružinove. Od 25. septembra jestvuje nová PAAS zóna v Petržalke, konkrétne na Dvoroch V, VI a v okolí Šustekovej ulice.
 
Aké karty sú k dispozícii?
Pripomeňme si, že občania si môžu požiadať o štyri typy kariet.
 
Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si môže zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene v mieste svojho bydliska. Ročný poplatok predstavuje 39 eur na jedno auto, resp. 150 eur na dve autá a 500 eur na tri autá. 
 
Každý rezident tiež môže požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj v prípade, ak nevlastní auto. S touto kartou získa 100 alebo 200 voľných hodín pre svoje návštevy (100 hodín k rezidentskej karte, 200 hodín bez rezidentskej karty).
 
Rovnako si rezidenti môžu zakúpiť aj bonusovú kartu, s ktorou majú nárok na dve voľné hodiny na parkovanie v regulovanej zóne v rámci Bratislavy. Ročná bonusová karta stojí 10 eur.
 
Existuje ešte abonentská karta. Je určená pre osoby, podnikajúce alebo vlastniace nehnuteľnosť či prevádzku v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.
 
Parkovaciu kartu si môžete vybaviť jednoducho cez webovú stránku www.paas.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie. Takisto môžete kontaktovať infolinku na čísle 0800 222 888. 
 
Akú máte vy skúsenosť s parkovacou politikou? Ozvite sa nám na redakcia@retronoviny.sk. 
 
Autor: rob
Foto: mar

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising