Ružinov bodoval v ankete, v ktorej sa vyzdvihuje prínos pre seniorov

 
Naša populácia starne a hoci počet ľudí v seniorskom veku kontinuálne narastá, táto skupina obyvateľov je neraz na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne, spokojne a tvorivo. K tomu možno prispieť otvorenejším, priateľskejším prístupom zo strany mladšej a strednej generácie, ale aj spoločnosti ako takej. Práve to je podstata projektu Senior Friendly.
 
Cieľom je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu seniorov. Medzi nami je totiž množstvo ľudí, inštitúcií či združení, čo svojimi aktivitami často pomáhajú aj k zmene postojov voči seniorom.
 
Starajú sa o aktívne starnutie a solidaritu medzi generáciami, využívajú nástroje, ktoré dávajú predlžovaniu života pozitívny rozmer.
 
Súťaž Senior Friendly je o priateľskosti, otvorenosti i ústretovosti voči seniorom. Jej primárnym zámerom je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktoré ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre starších ľudí v rôznych oblastiach.
 
Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže sú Klub Luna Senior Friendly, občianske združenie a Občianske združenie Bagar. Tento rok sa konal už 8. ročník.
 
Dve ocenenia pre Ružinov
Ružinovská televízia TVR získala ocenenie v kategórii občianske združenia + médiá vďaka svojej dlhoročnej mediálnej práci v prospech seniorov. Honor v podobe čestného uznania v kategórii samosprávy dostala aj Mestská časť Bratislava-Ružinov za podujatie Beh dobrých ročníkov.
 
„Seniori predstavujú gro našich divákov. Máme aj mladšie kategórie, ale seniori sú najvďačnejší diváci, preto si toto ocenenie veľmi vážime. Je to ocenenie celej našej práce, celého nášmu tímu,“ uviedla riaditeľka TVR Katarína Kostková.
 
„Pre mňa osobne, aj pre mestskú časť je veľkou cťou, že sme boli opäť ocenení. Veľkú zásluhu na tom má aj Ružinovčanka, naša aktívna seniorka, kolegyňa, pani Janka Miklovičová, ktorá roky neúnavne vymýšľa aktivity pre seniorov. Dotiahla to až do takého famózneho čísla, že až 127 seniorov sa zúčastnilo na ostatnom ročníku ČSOB Marathonu, čiže klobúk dole pred ňou, klobúk dole pred všetkým seniormi, ktorí aktívne športovali. A možno je to aj hodená rukavica pre všetkých ostatných, aby sme spomenuté číslo najbližšie dokázali ešte navýšiť,“ skonštatoval po slávnostnom oceňovaní poslanec miestneho zastupiteľstva v Ružinove Martin Patoprstý.
 
Autor: rb
Foto: marc, Facebook Martin Patoprstý

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising