Ružinov má podľa výskumu najväčší problém s bezdomovcami

 
Podľa kompletných výsledkov historicky prvého výskumu je v Bratislave minimálne 2 064 ľudí bez domova, z toho 1 780 je dospelých osôb a 284 detí. Takmer polovica z týchto osôb trpí dlhodobým zdravotným problémom, až 61 % ľudí bez domova čelí exekúciám a viac ako polovica z nich má problém s dlhmi.
 
O výsledkoch výskumu informoval Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu. Dotazníkový výskum robili od konca októbra minulého roka do 16. novembra, ľudí sčítalo 106 dobrovoľníkov. Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave robil magistrát v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a mimovládnych organizácií.
 
Na ulici alebo v nocľahárňach bolo sčítaných spolu 1 310 osôb, z ktorých väčšinu tvorili muži (74 %). Trvalý pobyt v Bratislave uviedlo 61 % týchto ľudí. Najviac ľudí žijúcich v bratislavských nocľahárňach a na ulici je vo veku 50 – 64 rokov. V čase zaznamenávania priamo na ulici strávilo noc 21 % ľudí. Ľudia bez domova žijú najčastejšie sami, v ojedinelých prípadoch s partnerom alebo partnerkou, s kamarátom či so známym. Iné druhy spolužitia sú zriedkavé. „Výskum dokázal, že takmer 40 % oslovených ľudí bolo bez domova desať a viac rokov. To je závažné zistenie, ktoré potvrdzuje, že veľká časť z nich trpí dlhodobým bezdomovectvom a systém im neponúka možnosť vymaniť sa z bezdomovectva. Preto je dôležité budovať služby a zariadenia, ktoré vedú k ukončovaniu bezdomovectva a umožniť ľuďom bez domova prístup k cenovo dostupnému dôstojnému bývaniu s intenzívnou podporou sociálnej služby,“ konštatuje Nina Beňová z o. z. Proti prúdu, ktoré  vydáva časopis Nota bene.
 
Podrobnejší dotazník vypĺňali ľudia sčítavaní v zariadeniach, najčastejšie v ubytovniach a v útulkoch. V tomto prípade ide o takzvané skryté formy bezdomovectva v podobe nestabilných foriem bývania. V bratislavských zariadeniach bolo zaznamenaných 754 takýchto osôb, z toho 494 dospelých a 260 detí. V zariadeniach žije najviac ľudí vo veku 25 – 49 rokov.
 
Najväčší problém s bezdomovectvom má mestská časť Ružinov, kde žije každý piaty sčítaný človek bez domova. Okrem Ružinova, ďalšími mestskými časťami so značným výskytom ľudí bez domova sú Staré Mesto (10 %) a Vrakuňa (11,4 %). Otázky dotazníkov mapovali napríklad prístup k teplému jedlu, druh príjmu, zdravotné problémy či väzby na rodinu. Podľa najčastejších odpovedí by ľuďom bez domova k návratu do spoločnosti najviac pomohol vlastný byt, tiež finančná podpora a stála práca.
 
Výskum a sčítanie ľudí bez domova na území mesta Bratislavy je jedinečným projektom, ktorého cieľom bolo popri zozbieraní dát o počte ľudí bez domova zachytiť potreby týchto ľudí a zlepšiť sociálnu politiku hlavného mesta. Na projekt vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu 7 000 eur.
 
IV
Foto: Blesk.cz

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising