Ružinov úspešne zastavil stavbu na Solivarskej ulici

Ešte v roku 2012 starosta Ružinova Dušan Pekár spolu so zamestnancami stavebného úradu a za asistencie štátnej polície zastavili stavbu bytového domu na Solivarskej ulici. Stavebník jamu, ktorú v zeleni pod oknami obyvateľov vtedy vyhĺbil, prednedávnom zasypal. Zmiznúť by malo aj oplotenie.
 
 
Ako informovala hovorkyňa Mestskej časti Bratislava-Ružinov Marianna Šebová, spoločnosť Inforama začala v roku 2012 so stavebnými prácami. Napriek tomu, že stavebníkovi rok predtým skončila platnosť stavebného povolenia, vyhĺbil na Solivarskej ulici
jamu a ryhy.
 
Stavebné povolenie na výstavbu šesťpodlažného bytového domu na zelenej ploche vo vnútrobloku získala mestská organizácia Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave ešte v roku 2009. Celý projekt od nej kúpila spoločnosť Inforama. Tá si v roku 2011 podľa vyjadrenia MČ Bratislava-Ružinov oplotila pozemok, aby tak deklarovala začatie výstavby ešte pred vypršaním platnosti stavebného povolenia.
 
„Stavebný úrad investora upozornil, že oplotenie nie je začiatkom stavby. Napriek tomu firma Inforama začala začiatkom júla 2012 stavať. Stavbu zastavil ružinovský stavebný úrad. To, že spoločnosť začala stavať už po platnosti stavebného povolenia, potvrdil v roku 2012 aj vtedajší nadriadený orgán stavebného úradu – Krajský stavebný úrad. Investor mal na základe stavebného zákona šancu stavbu zlegalizovať, ale neurobil tak. Ružinovský stavebný úrad mu tak v roku 2015 nariadil uvedenie pozemku do pôvodného stavu. S konaním o odstránení jamy musel čakať stavebný úrad na rozhodnutie nadriadeného Okresného úradu Bratislava, ktorý v roku 2015 potvrdil, že stavebník má zasypať výkopovú jamu a ryhy. Voči tomuto rozhodnutiu sa firma odvolala na Krajský súd Bratislava, ktorý začiatkom roka 2017 potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, a teda aj ružinovského stavebného úradu,“ informovala Retronoviny hovorkyňa Mestskej časti Bratislava-Ružinov Marianna Šebová.
 
Koncom roka 2015 sa začal zaoberať týmto prípadom exekútor. „Výsledkom nášho niekoľkoročného snaženia je, že stavebník jamu zasypal a obyvatelia, ktorí za to bojovali, si teraz môžu vydýchnuť. Zmiznúť by malo aj oplotenie. V Ružinove sme už niekoľkokrát zažili, že developer si robil, čo chcel, s tým, že mu to prejde. Tento prípad ukazuje, že takéto časy sa už končia. Aj keď stavebný zákon je na viacerých miestach deravý, stále sa budeme snažiť, aby neprichádzalo k nelegálnemu zahusťovaniu Ružinova,“ uviedol
starosta Ružinova Dušan Pekár.
 
Ružinovský stavebný úrad vyzval stavebníka, aby odstránil aj oplotenie, teda zabezpečenie staveniska.
 
O stanovisko sme požiadali aj spoločnosť Inforamu. „Dovoľujeme si vás informovať, že stavba na Solivarskej ulici bola začatá s platným stavebným povolením, čiže v žiadnom prípade nešlo a nejde o čiernu stavbu. V konečnom dôsledku o tom rozhodne Najvyšší súd SR, pretože spor ešte nie je ukončený. Ostáva nám len dúfať, že aj po vynesení rozsudku Najvyššieho súdu SR budete občanov Ružinova informovať,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Daniel Hornáček. „Miestny úrad Ružinov v osobe pána starostu Ing. Dušana Pekára mohol pozemok od magistrátu (presnejšie mestskej organizácie: Spoločnosť pre rozvoj bývania, s. r. o.) odkúpiť pre občanov Ružinova. Ale neučinil tak. Prečo?“ dodal Daniel Hornáček.
 
 
RoB
Foto: MČ Bratislava-Ružinov

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising