Veľa vrakov odtiahli. Majitelia sú však vynaliezaví

Za takúto úspešnosť by sa nemusel hanbiť ani hokejový brankár chytajúci v najvyššej súťaži. Miestny úrad Ružinov dokázal od jari 2021 odstrániť z ulíc až 360 z 399 vrakov, ktoré špatili Ružinov – to predstavuje viac ako 90 percent všetkých dlhodobo odstavených vozidiel na komunikáciách v správe mestskej časti.
 
Štatistiky prezrádzajú, že najviac takýchto nepojazdných vozidiel je nahlasovaných na Trnávke, Štrkovci a Trávnikoch. Najviac odťahov sa vykonáva na Trnávke a Štrkovci, výzvy najviac zaberajú na Trávnikoch.
 
Ako treba postupovať?
Odtiahnuť možno len také vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu a emisnú kontrolu v lehote viac ako 6 mesiacov. V takom prípade môžete nahlásiť podnet na 
e-mailovú adresu: podnety@ruzinov.sk. Nasleduje výzva majiteľovi a lehota 60 dní pre majiteľa daného vozidla. Ak nekoná, príde na rad odťah zo strany mestskej časti.
 
Miestny úrad nevyrieši všetko
Treba si uvedomiť, že mestská časť Ružinov môže riešiť odťahy len na komunikáciách, ktoré má vo svojej správe. Komunikácie hlavného mesta rieši magistrát Bratislavy (info@bratislava.sk), za súkromný pozemok, resp. pozemok, ktorý patrí inej inštitúcii, zodpovedá jeho majiteľ. „Neplatí teda často rozšírený názor, že miestny úrad musí vyriešiť všetko, čo sa deje na území mestskej časti,“ upozorňuje MČ Bratislava-Ružinov.
 
Parkovacia politika a duchaplnosť občanov
V prípade vrakov evidujeme vplyv zavedenia parkovacej politiky. Ich počet totiž v Starom Ružinove, na Nivách a v Ružovej doline klesol na minimum, ale celkové množstvo v rámci mestskej časti Ružinov sa nezmenilo. Z uvedeného je teda očividné, že niektorí majitelia tieto vozidlá jednoducho presunuli o niekoľko ulíc ďalej – teda do iného obvodu alebo mestskej časti, kde ešte nie je v platnosti parkovacia politika.
 
Autor: ek
Foto: odkazprestarostu.sk 

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising