Zapísali budúcich prvákov. Pozrite si štatistiky

Na deviatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Ružinov je zapísaných 967 prvákov. Najviac detí zapísali rodičia na Základnú školu Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici, a to konkrétne 173.
 
Viac ako 160 budúcich prvákov sa hlási aj na Základnú školu Ostredková. Na Základnú školu Nevädzová zapísali rodičia 137 detí. Vyše 110 zapísaných detí majú aj na Základnej škole Mierová. Celkovo v Ružinove tento rok v počte zapísaných detí dominujú – tak ako aj vlani – chlapci.
 
Počet zapísaných detí je zatiaľ predbežný, ešte z neho nie sú vylúčené duplicity, teda prípady, keď rodičia zapísali svoje dieťa na viacero škôl. Zároveň platí, že výsledný počet prvákov v školskom roku 2017/2018 znížia aj odklady povinnej školskej dochádzky alebo iné zmeny, napríklad nastúpenie chlapcov či dievčat do iných základných škôl.
 
O štatistikách informovala Retronoviny hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.
 
 
br
Foto: MČ Bratislava-Ružinov

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising