Kategória: Kultúra a relaxČíslo: 02/2017

Ružinovský program

 
Štvrtok 11. 5. 2017, 19.00 h
Adriena Bartošová, Štefan Bučko:
SÚVISLOSTI
hudobno-poetický večer s gitaristom
Pavlom Berezom a so študentmi
DF VŠMU
malá sála SD NIVY, Súťažná 18
vstup zadarmo
 
 
13. 5. 2017 so 8.00 – 14.00 h
FARMÁRSKE TRHY
 
 
13. 5. so 8.00 h
RUŽINOV ŠPORTUJE
športové podujatie pre všetky
vekové kategórie
futbal, inline hokej, tenis, atletický
trojboj, súťaže pre deti
Areál netradičných športov,
Pivonková ul.
 
 
13. 5. so 19.00 h
RUŽINOVSKÝ GALAVEČER ŠPORTU
Slávnostný galavečer spojený
s oceňovaním jednotlivcov, tímov
a klubov, trénerov a športovej osob-
nosti Ružinova
Areál netradičných športov,
Pivonková ul.
 
 
14. 5. ne 15.00 h
RUŽINOVSKÝ PSÍ MILÁČIK
súťažno-zábavné popoludnie veno-
vané milovníkom zvierat
registrácia na mieste od 14.00
do 14.45 h
pred DK Ružinov
 
 
15. 5. po 14.00 h
Filmové premietanie pre seniorov
z Ružinova
KONCERT
réžia Radu Mihaileanu, 2009,
119 min., Fr./Tal./Rum.
hudobná komédia
SD Nivy, Súťažná 18,
kinosála kina Nostalgia
vstup zadarmo
 
 
Sobota 27. 5. 2017, 16.00 h
Ružinovské detské kino
LEGO PRÍBEH
rozprávkové premietanie pre rodiny
s deťmi
réžia Phil Lord a Chris Miller, USA/
Austr., 2014, 100 min., slov. dabing
SD Nivy, Súťažná 18,
kinosála kina Nostalgia
vstup zadarmo
 
 
28. 5. so 15.00 h
FESTIVAL DETÍ S KRÚŽKAMI
V ŠKOLE
zábavné popoludnie pre všetky deti
v Parku A. Hlinku
Lacko Cmorej, Rozprávkový svet
Toma a Ela, módna prehliadka, vedec-
ké pokusy, súťaže, maľovanie na tvár

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising