Kategória: ŠportČíslo: 02/2023

Ružinovská futbalová liga žiakov má za sebou jesennú časť

 
Tri vekové kategórie, deväť zapojených základných škôl a celkovo 554 hráčov a hráčok. Na futbalovom ihrisku na Sklenárovej ulici mladí športovci úspešne uzavreli jesennú časť Ružinovskej futbalovej ligy základných škôl (RFLZŠ).
 
Myšlienka vytvoriť dlhodobú futbalovú medziškolskú ligu vznikla už v roku 2021. Základné školy v zriaďovacej pôsobnosti MČ Bratislava–Ružinov ju prijali, lenže do hry zasiahla pliaga s názvom covid-19. A tak sa začiatok sympatického projektu musel posunul.
 
Až tento rok mohol odštartovať prvý ročník a na jeseň nového školského roka 2022/2023 aj druhý. Organizátorom je Odbor školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Ružinov v spolupráci 
s Ružinovským športovým klubom.
 
Ktoré školy sa zapojili? 
ZŠ Borodáčova, ZŠ Pavla Marcelyho, ZŠ Kulíškova, ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Mierová, ZŠ Nevädzová, ZŠ Ostredková, ZŠ Ružová dolina a ZŠ Vrútocká.
 
Pravidlá v kocke
Na trávniku zvádzajú ostré súboje žiaci v troch vekových kategóriách: konkrétne 3. – 4. ročník (5 základných škôl), 5. – 6. ročník (7 ZŠ) a 7. – 9. ročník (9 ZŠ).
 
Systém súťaže pozostáva z deviatich hracích kôl, štyri sa uskutočnili na jeseň, ďalších päť čaká na mladých športovcov v rámci jarnej časti od apríla do júna. Hrá sa systémom každý s každým.
 
Školy si zberajú body do tabuľky danej kategórie, ale paralelne vzniká aj poradie o celkového víťaza. To sa vytvára na základe umiestnenia danej školy v každej kategórii, ktoré je obodované od 9 do 1 (9 bodov získava prvý tím v danej kategórii, 8 bodov druhý atď.). Na základe súčtu bodov získaných z jednotlivých kategórií bude po skončení všetkých stretnutí k dispozícii finálny rebríček.
 
Po jesennej časti sú na tom najlepšie v sumárnej tabuľke ZŠ Pavla Marcelyho a ZŠ Nevädzová so ziskom 23 bodov. Na predbežnej tretej priečke figuruje s 19 bodmi ZŠ Ostredková.
 
Ocenenia pre najlepších
Motiváciou pre školopovinných sú nepochybne aj odmeny. V každej kategórii družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom mieste dostanú medaily, diplomy pre školu a víťazný pohár.
 
Víťazné mužstvo v rámci hodnotenia celej ligy získa putovný pohár.
 
Autor: PB
Foto: RŠK, mm

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising