Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 06/2012

Gambler nie je kartár

Oblaky cigaretového dymu sa vlnia okolo mužnej hlavy. Popíja whisky, na zelenom súkne sa pred ním mihajú čísla. A on vyhráva majland. Je krásny, mužný a šikovný. Môže to byť James Bond, Gregory Peck, J. P. Belmondo – filmoví krásavci, tvorcovia ilúzie.

Ale v súčasnosti, v našich slovenských pomeroch, je to najmä Jožko Nôta od susedov a jemu podobní. Jeho žena je lekárka alebo inžinierka, s ktorou žil v usporiadanom manželstve celých tridsať rokov, nakoniec musela podať žiadosť o rozvod, aby neprišla o strechu nad hlavou. Jožko Nôta, ktorý sa bielymi šedinami postupne zmenil na strieborného partnera, prepadol na staré kolená vášni zvanej gamblerstvo.

Tak ako iné závislosti aj patologické hráčstvo liečia v Centre pre liečbu drogových závislostí v bratislavskom Ružinove. Jeho riaditeľ MUDr. Ľubomír Okruhlica na margo dodáva, že táto závislosť je špecifická, aj čo sa týka sociálneho rozmeru. Gamblermi sa zvyčajne stávajú vzdelaní, relatívne úspešní ľudia s finančným zázemím. Pravdaže iba dovtedy, kým všetko neprehrajú v kasínach alebo pri internete.

S drogami sa obyčajne začína v mladosti, hoci v Centre mali aj päťdesiatnika, ktorý sa dal na drogy, dokonca tam v súčasnosti liečia istého sedemdesiatnika, ktorý je tuhý alkoholik. Nízke sociálne vrstvy fetujú zvyčajne lacné prchavé drogy alebo pijú lacný alkohol. Umelci, tvoriví ľudia, ale aj deti z veľmi bohatých rodín zvyčajne siahajú po drahších drogách. Vďaka kokaínu alebo pervitínu však mnohí veľmi bohatí schudobneli natoľko, že sa stali takmer bezdomovcami. Ako hovorí hlavný odborník pre medicínu drogových závislostí MUDr. Ľubomír Okruhlica: – Na rozdiel od iných závislostí je gamblerstvo celkom špecifické. Máme šestnásť rôznych programov pre liečbu závislostí, a práve závislosť od hier sme sem museli začleniť a rozšíriť ich. Hráči sú v centre najmä na začiatku hospitalizovaní, k dispozícii im je 26 lôžok. Okolo 700 ľudí sa však z rôznych závislostí lieči ambulantne, mnohí teda do centra dochádzajú. Často býva patologické hráčstvo kombinované s alkoholizmom a vtedy v centre liečia u človeka obe závislosti naraz. Pri gamblerstve pomáhajú psychiatri. Mnohí hráči, skôr ako vyhľadajú pomoc, však končia samovraždou. Hoci čísla nie sú nikdy presné, momentálne je ich okolo 300, pričom prevažujú hlavne muži.

Gambleri však nie sú kartári, kartárstvo je prekonaná zábavka unudených mužov. Je to závislosť, na ktorú si treba dať pozor, pretože útočí nenápadne, ale dokáže pohltiť natoľko, že človeku zničí život a všetko, o čo sa snažil.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising