Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 07/2012

Venujte pozornosť človeku na ulici!

Obraz človeka, ktorý ponúka na ulici časopis Nota Bene, nie je dnes ničím výnimočným. Zvykli sme si na tento pohľad a mnohí z nás si radi kupujú tento mesačník. Niečo zaujímavé si tam prečítajú a súčasne podporia dobrú vec. Aké však boli začiatky Nota Bene, kto sú ľudia, čo všetko toto organizujú?

Martin Opeta je so Sandrou Tordovou a Zuzanou Šedíkovou spoluzakladateľom projektu Nota Bene. Všetci traja kedysi študovali sociálnu prácu a v roku 2000 dostali príležitosť pracovať na projekte Noborders, ktorý iniciovali Angličania z časopisu Big Issue a manažovali Maďari s časopisu Flaszter. Práve Maďari hľadali partnerov v strednej a vo východnej Európe, aby pomohli rozbehnúť projekt takéhoto časopisu aj v iných krajinách. Nevedeli ich nájsť na Slovensku a pretože Zuzana Šedíková sa poznala s manažérkou v Maďarsku, riskli to.  Sandra a Zuzana chceli pomáhať bezdomovcov a Martin túžil robiť niečo zmysluplné. Tak založili občianske združenie Proti prúdu a začali vydávať časopis Nota Bene.

Súčasný manažér Martin Opeta hovorí, že on sám sa projektu venuje desať rokov. Najprv robil poskoka. Medzi ľudí, ktorí veľmi pomohli na samom začiatku, patrí Viktor Vojtek, ktorý vymyslel názov Nota Bene. Prekladáme ho ako Venujte pozornosť, čo je veľmi trefné, pretože tak, ako treba venovať pozornosť človeku stojacemu na ulici, treba venovať pozornosť aj celej problematike bezdomovectva.

Hoci už v tom čase bolo u nás dosť ľudí bez domova, začiatky neboli jednoduché. Začínali s piatimi až desiatimi predajcami. Rozbehli sa v polovici septembra 2001. Z nultého čísla Nota Bene sa podarilo predať polovica. Potom sa začalo tlačiť októbrové číslo, ktoré malo náklad už sedemtisíc kusov a predalo sa celé a do konca októbra dopredali celé aj nulté číslo. Postupne aj médiá pochopili, že je tu zaujímavý projekt a začali o tom informovať. Zvýšil sa predaj, podarilo sa nadviazať spoluprácu s ostatnými mestami na Slovensku, ktoré pracujú s bezdomovcami. Momentálne spolupracujú s charitatívnymi organizáciami, s občianskymi združeniami a mestskou samosprávou.

Z registrovaného počtu bezdomovcov je 160 predajcov časopisu Nota Bene v Bratislave a ďalších 140 predáva časopis v ostatných pätnástich mestách našej republiky. Vlado, Veronika, Štefan predávajú Nota Bene od samého začiatku, spolu je asi 20 predajcov, ktorí sa tohto držia od samého začiatku. Závisí to od osobného nastavenia, od toho, čo všetko človek prežil, či má sociálne kontakty a podobne. Najmladší bezdomovci majú okolo 20 rokov, najstarších, ktorí sú v dôchodku, je šesť. Veľmi početnú skupinu tvoria ľudia od 40 do 60 rokov. Veľkú úlohu v bezdomovectve hrajú zlé rodinné pomery a vzory z detstva, rozvrátené rodiny, ľudia vychovaní v detských domovoch, bývalí väzni po tom, čo si odpykali trest, alkoholizmus, drogy a podobne. V súčasnosti má mesačník Nota Bene náklad 30-tisíc kusov. Priestory na Karpatskej ulici v Bratislave, kde sa vydáva, funguje pre bezdomovcov alternatívna knižnica, je k dispozícii internet, telefón a iné sociálne služby, mesto prenajíma občianskemu združeniu Proti prúdu za nekomerčnú sumu. V obchodíku za kupóny si tu môžu kupovať sladkosti a iné potrebné veci. Počas rokov zveľadili sociálni pracovníci v starom dome všetky prenajaté priestory aj sklad. A čo si želá Martin Opeta v súčasnosti najviac? – Chcel by som, aby bezdomovci v súčasnosti už na svete neexistovali. A aby som zostal bez práce.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising