Kategória: Žíjú medzi namiČíslo: 05/2012

Všimli sme si

Počas rozhovoru nám pán Flickinger ukázal písomné odpovede viacerých veľkých firiem, aby demonštroval, že zohnať aj niekoľko sponzorských eur je nepredstaviteľne ťažké. O to viac núti k zamysleniu reklama, akú možno momentálne v uliciach Ružinova vidieť na viacerých bilbordoch.  Zobrazuje muža oblečeného v hasičskom odeve a nabáda na poistenie. Je otázne, akú odmenu dostal protagonista, je však škoda, že spoločnosť neoslovila napríklad ružinovských dobrovoľných hasičov, ktorí by peniaze využili účelnejšie na dýchacie prístroje, ktorých majú nedostatok.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising