Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 02/2017

Bratislava chce podporiť rozvoj elektromobility

Hlavné mesto sa snaží šetriť životné prostredie a rozvíjať elektromobilitu – plánuje preto nakúpiť osemnásť elektrobusov, ktoré na pohon nevyužívajú naftu, ale jazdia na dobíjacie batérie. Zároveň sa zapojilo do projektu Urban-E, cez ktorý chce riešiť rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Vybudovať tak plánuje päťdesiat elektronabíjacích staníc pre striedavý prúd a šesť staníc na jednosmerný prúd.
 
Pri predstavení strategických dopravných projektov primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal uviedol, že mesto je z hľadiska dopravy nastavené na rozvoj koľajovej dopravy, či už železničných, alebo električkových tratí. „Bratislava neobsluhuje len 400-tisíc svojich obyvateľov, ale 700-tisíc ľudí, ktorí žijú v celom bratislavskom metropolitnom regióne. Riešenie vidíme v rozvoji železničnej dopravy, mestskej hromadnej dopravy (MHD), v riešení parkovania, cyklodopravy a pešej dopravy. Všetky tieto komponenty riešime postupne,“
informoval.
 
Primátor tiež tvrdí, že jedným z cieľov magistrátu je znížiť objem individuálnej automobilovej dopravy. Mesto má už vyhliadnutých 32 lokalít, kde chce vybudovať záchytné parkoviská, odkiaľ by mohli vodiči prestúpiť na MHD, čo by mohlo zatraktívniť a zjednodušiť cestovanie MHD. Do Bratislavy totiž v rannej špičke prichádza denne niekoľko desiatok tisíc áut z rôznych smerov.
Za najväčšie dopravné projekty v tomto období mesto považuje rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály a druhej etapy budovania električkovej trate do Petržalky.
 
V prípade Karlovesko-dúbravskej radiály má už mesto štyri stavebné povolenia a momentálne finišuje s podkladmi pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Ich začiatok sa predpokladá tento rok. Čo sa týka Petržalky, mesto vyhovelo požiadavkám verejnosti a zmenilo projekt tak, aby nenarážal na odpor Petržalčanov – okolo trate nepôjde štvorprúdová komunikácia, ako sa plánovalo, ale bude tam cyklotrasa a chodník. Trať bude zatrávnená a budú tam integrované zastávky. Výstavba druhej etapy trate v Petržalke by mala byť dokončená do roku 2020.
 
 
Veronika Ivánová
Foto: bigstockphoto.com

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising