Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 02/2017

Cestu pri Štyroch levoch zatiaľ nepovolili

Stavebný úrad nevydal povolenie na výstavbu, momentálne prebieha územné konanie na základe návrhu navrhovateľa.

Na podnet Občianskeho združenia Hrad – Slavín reagoval Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto na výstavbu cesty pri pamätníku obetiam prvej svetovej vojny Štyri levy. Podľa informačného portálu bratislava.sme.sk úrad ešte nevydal územné rozhodnutie o umiestnení komunikácie ani stavebné povolenie na stavbu cesty.
 
Navrhovateľ, ktorým je v tomto prípade podnikateľ Štefan Beleš, je povinný doručiť stavebnému úradu, ako aj orgánu, ktorý má zo zákona chrániť verejný záujem na úseku životného prostredia, potrebné stanoviská a vyjadrenia. Stavebný úrad vydá rozhodnutie až po zákonnom vyhodnotení návrhu. Občianske združenie Hrad – Slavín nesúhlasí s výstavbou cesty pri pamätníku Štyri levy, ktorá by mala ohrozovať zeleň vo štvrtom ochrannom pásme. V takomto pásme totiž platí zákaz rozorávať existujúce porasty a rúbať dreviny. Predmetná prístupová cesta má byť vybudovaná na pozemkoch, ktoré sú v susedstve s pozemkom s pamätníkom Štyri levy. Napriek tomu podnikateľ Štefan Beleš považuje novú prístupovú cestu k rodinnému domu za projekt, ktorý je v súlade s územným plánom hlavného mesta
SR Bratislavy.
 
Pamätník Štyri levy je jediným pamätníkom prvej svetovej vojny v Bratislave. Odhalili ho v roku 1920 a jeho autorom je známy bratislavský sochár Alois Rigele a architekt Franz Wimmer.
 
F.T.

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising