Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 09/2013

Do aktovky zošit či počítač?

Počítače, tablety, projektory a iné technologické výdobytky 21. storočia – to všetko sú nielen pracovné pomôcky, ale dnes už aj novo-
dobé hračky našich detí. Navyše – školákom môžu výrazne pomôcť k zaujímavejšiemu získavaniu informácií.

Mnohí učitelia vedia, že novinky zo sveta počítačov môžu spestriť aj neveľmi obľúbenú hodinu. Ako vraví prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR a riaditeľ Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave RNDr. Pavel Sadloň: „Technika síce nikdy nenahradí človeka, no ovládanie moderných technológií je dnes jednou zo základných výbav každého učiteľa.  Mojím heslom je – a myslím, že je veľmi výstižné na dnešnú dobu –  rozumný človek techniku ovláda, nerozumného človeka ovláda technika. Ak máme šikovného žiaka, bude vďaka IT napredovať čoraz rýchlejším tempom. Sú však žiaci pripravení na používanie výdobytkov nových technológií? A tu zohrávajú dôležitú úlohu práve pedagógovia, ktorí učia žiakov triediť informácie. Žiaci totiž nemajú problém informácie vyhľadávať a spracovávať, ťažšie však vyhodnocujú zo svojich prác najdôležitejší odkaz pre spolužiakov.“ Informačné
a komunikačné technológie poskytujú rôzne druhy nástrojov, ktoré dávajú nové možnosti vyučovaniu v triede. Umožňujú predovšetkým prispôsobiť vzdelávací proces individuálnym potrebám študentov, a tiež poskytujú užívateľom dôležité digitálne kompetencie potrebné v našej znalostnej spoločnosti.
Asi každý rodič dnes potvrdí, že deti ovládajú výdobytky modernej techniky často lepšie ako ich rodičia. Skúseností s tým má aj známa moderátorka Petra Bernasovská, ktorá má dve dcérky – 11-ročnú a 3-ročnú: „Tá staršia sa už od počítača a tabletu ani neodtrhne,  ak ich nemá poruke, je nosom zaborená v telefóne, kde využíva rôzne hry. Ale, samozrejme, že  sa staráme, aby mala aj iné záľuby a dosť pohybu, takže zatiaľ je  to v norme. Myslím si, že ak by dnešné dieťa nemalo prístup k novým technológiám, asi by ich kolektív považoval za menejcenných a v neskoršom veku by aj zaostávali za inými. Je to nevyhnutnosť. Naša mladšia trojročná dcérka už tiež bez problémov pracuje s dotykovým telefónom alebo tabletom, ako  keby sa s tým narodila. Malilinkým prštekom posúva obrazovku a hrá sa rôzne hry.“
Dobrý učiteľ však vie všetko skĺbiť a uvedomuje si, že pre správny vývoj dieťaťa je dôležité podporovať ho aj v rozvíjaní fantázie. IT pomôcky by mali pomáhať lepšie prezentovať veci v daných problematikách, nie robiť za žiaka takmer všetky úkony. Mozog detí je jedinečná vec a prezentácia toho, čo  si naozaj myslia, konkrétne napísané perom alebo ceruzkou na papier, je najzákladnejším prejavom. „Deti používaním moderných technológií strácajú spontánne učenie sa prostredníctvom hry,“ hovorí detská psychologička Mgr. Maderová, no dodáva: „Dokážu však nadchnúť žiaka aj pre predmety, ktoré by ho inak nezaujali. Rodičia by mali rešpektovať a dôverovať názorom pedagógov pri používaní IT technológií, dieťa sa totiž učí v škole komunikovať, dodržiavať pravidlá a interaktívne zapájať  do vyučovacieho procesu.“
Pri výbere notebookov, počítačov či tabletov by mali rodičia brať do úvahy viacero vecí, ak nechcú svojim deťom viac ublížiť ako pomôcť. Ako dodáva IT odborník a riaditeľ spoločnosti AGEM Computers Ferdinand Rezník: „Je jasné, že pre deti, ktoré dokážu všetko veľmi rýchlo pokaziť, radšej nakupujeme lacnejšie verzie, ale nezabúdajme, že lacné je aj menej kvalitné. Napríklad ak vaše dieťa denne pozerá do notebooku a nechcete, aby o pár rokov nosilo okuliare, radšej investujte viac.“ Zošit, pero, kniha, ceruzka a papier by sa teda nemali zo školskej aktovky vytratiť. Dnes však treba rátať s tým, že v nich nájdete aj notebooky, tablety, smartphony, počítače, projektory a ďalšie veci zo sveta technológií 21. storočia. Sú  to potrebné pomôcky, no aj tu platí – všetko s mierou.
Foto: Niky Korbačková
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising