Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 02/2014

Množstvo projektov pre Bratislavu

Bratislavský okrášľovací spolok (BOS) nezačal šťastne – kauza umiestnenia sochy Márie Terézie rozdelila verejnosť na dva tábory. Uplynulý rok sa však ukázalo, že na svoje miesto medzi inštitúciami, ktoré sú orientované na Bratislavu, má oprávnenie. Čo všetko sa vám v roku 2013 podarilo, na čo môžete byť hrdí?
Náš prvý a asi aj najpopulárnejší a mediálne najatraktívnejší projekt by som nenazval ako nešťastný. To, že sa nám nepodarilo presvedčiť mestských poslancov o umiestnení repliky Fadruszovho súsošia na pôvodné miesto, kde stál kedysi korunovačný pahorok, je pravda. Zástupcom mesta najviac prekážal presun súsošia Štúrovcov na iné miesto, a tak bolo aj formulované záporné stanovisko mesta. Preto by sa stále dalo uvažovať aj o inom umiestnení tohto monumentu, ktorý by iste zatraktívnil centrum mesta. Negatívom bolo, že sa celá kauza spolitizovala a napr. Matica slovenská zorganizovala celoslovenskú petíciu proti nášmu zámeru. V rámci Bratislavy sme však medzi občanmi mali pomerne veľkú podporu, o čom svedčí aj počet viac ako 5 000 podpisov na našej petícii, ktoré sme získali za mesiac na Vajanského nábreží. Napriek všetkému sme sa vďaka soche Márie Terézie v priebehu roka dostali do povedomia verejnosti nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku. To nám pomáha veľmi dobre propagovať všetky naše ďalšie zmysluplné a prospešné projekty. A v roku 2013 ich nebolo málo. Hrdí sme na pokračujúcu obnovu viedenskej električky, začiatok práce na obnove a oživovaní mestských hradieb, výsadbu zelene pred Slovenskou národnou galériou, výstavu fotografií stavby Mosta SNP a búrania Podhradia na telese Mosta SNP, takmer dokončenú obnovu strechy Trojičného kostola, ako aj na stovky ľudí, ktorí prišli na naše prednášky a prezentácie kníh.
Aké sú plány spolku na tento rok? Na čo sa budete sústreďovať, s kým najviac kooperovať?
Naše projekty sú každým rokom početnejšie a náročnejšie. Je preto ťažké na pár riadkoch detailne odpovedať na túto otázku. Chceme hlavne pokračovať v nosných projektoch, medzi ktoré patrí obnova bratislavských hradieb, obnova viedenskej električky, prednáškový cyklus Prešporské večery, obnova trojičného kostola, starostlivosť o zeleň v rámci jarného okrášľovania, premietanie filmov o Bratislave v rámci Kina Romantika, prezentácia veľkorozmerných fotografií na Moste SNP pod značkou Galéria Most/The Bridge Gallery. Založili sme nový historicky vedecký časopis Woch, ktorý v najbližších dňoch predstavíme verejnosti. V pláne máme aj konferenciu o dejinách bratislavského Podhradia a spoluprácu na prezentácii obnovy hradných zrúcanín s o. z. Zachráňme hrady na Bratislavskom hrade. Najviac budeme v tomto roku spolupracovať s mestom Bratislava, organizáciou Bratislava tourist board, Balassi inštitútom a vydavateľstvom Marenčin PT.
 
Určite sa rozširujú rady vašich členov. Koľko ľudí ste už zaujali svojimi aktivitami, kto všetko sa stal vaším členom?
Pri založení spolku v roku 2009 bolo do 40 zakladajúcich členov. V priebehu posledných rokov vzrástol ich počet na 100. Medzi nimi sú napr. Milan Thurzo, antropológ, Roman Delikát, zberateľ historických fotografií Bratislavy, ktorý „objavil“ v Rakúskom Efferdingu rušeň viedenskej električky, Michal Feik, poradca primátora, Soňa Svoreňová, členka správnej rady Bratislava tourist board, Martin Sloboda, vydavateľ pohľadníc a sprievodcov po Bratislave a desiatky ďalších ľudí, ktorým Bratislave leží na srdci. Okrem toho máme aj štatút sympatizanta spolku, ktorých databáza tvorí viac ako 500 osôb, ako aj inštitúcií.
Spolupracujete s nejakými inými organizáciami – ak áno, ktoré sú to a čo táto kooperácia prináša?
Odkedy som začal pracovať pre spolok, sa nám podarilo rozbehnúť spoluprácu s viacerými inštitúciami a organizáciami. Hneď v roku 2010 sme zorganizovali konferenciu o Bratislave v čase Márie Terézie, na ktorej sme spolupracovali s Múzeom mesta Bratislavy a s Galériou mesta Bratislavy. Obe tieto inštitúcie majú pôvod v pôvodnom Bratislavskom okrášľovacom spolku (BOS), ktorý v roku 1868 založil Mestské múzeum ako svoj prvý projekt. Na konferencii spolupracoval aj Mestský ústav na ochranu pamiatok. V rámci viacerých projektov spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho rozpočtovými organizáciami, hlavne školami. Okrem projektu Jarného okrášľovania, v rámci ktorého už po tri roky vysádzali zanedbané plochy v Starom Meste kooperujeme aj so Strednou odbornou školou podnikania na Strečnianskej č. 60, s ktorou organizujeme sprevádzanie študentov po mestských pamiatkach. Okrem toho BSK významne podporil aj záchranu viedenskej električky. Na tento projekt prispelo aj Staré Mesto. No a veľmi dobrú viacročnú spoluprácu máme s maďarským Balassi inštitútom v Bratislave, s ktorým už tretí rok organizujeme pravidelne každý mesiac Prešporské večery, teda prednášky o dejinách a pamiatkach Bratislavy. Minulý rok sme nadviazali v súvislosti s obnovou hradieb spoluprácu so združením Zachráňme hrady, Templári z hradu Bagras, Ľudia ľuďom a Slovenským centrom Dobrovoľníctva. Na tomto projekte veľmi úzko spolupracujeme s Mestom Bratislava, Bratislava Tourist board a Arcibiskupským úradom Bratislava. Naše projekty pravidelne podporuje Ministerstvo kultúry a program Ars Bratislaviensis. Z komerčných subjektov musíme vyzdvihnúť hlavne firmy Záhrady a Závlahy, Isola Bella, Allexis a Exe. 
Charitatívny spolok Soroptimist international Bratislava by mal záujem podieľať sa na revitalizácii pomníka bratislavského Robinsona, ktorý na Ondrejskom cintoríne chátra. Privítali by ste takúto konkrétnu spoluprácu v prospech tohto cieľa?
V Bratislave je toľko neriešených problémov, že, samozrejme, každá aktivita tohto druhu je veľmi vítaná. Sami máme dlhodobo v pláne zrevitalizovať na tomto významnom cintoríne aspoň niektoré najdôležitejšie pomníky osobností, ktoré sú tu pochované, ako napr. pamiatkara Jozefa Könyökiho, mešťanostu Heinricha Justiho a iných, ktorí boli aj členmi pôvodného BOS.  V súčasnosti sme však zapojení do takého množstva projektov, že si z kapacitných dôvodov nemôžeme dovoliť ďalej drobiť naše sily. Vzhľadom na našu popularitu, kontakty a know-how však vieme tento projekt podporiť propagáciou, poradenstvom či networkingom. V prípade záujmu sa na nás môže ktokoľvek obrátiť so zaujímavou ponukou na spoluprácu.
 
Eva Nová, foto: Marián Žbirka

 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising