Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 02/2017

Odhad nákladov na novú nemocnicu: vyše 343 miliónov

V našich novinách sa už dlhší čas venujeme téme výstavby novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB). Prinášame nové zistenia.
 
Vláda SR na svojom aprílovom zasadnutí vzala na vedomie návrh koncepcie ministerstva zdravotníctva, ktorý rieši výstavbu UNB. Návrh počíta s výstavbou nemocnice v Rázsochách a rekonštrukciou, resp. dostavbou súčasnej nemocnice v Ružinove. Financovať to má štát, pričom celkové náklady sa odhadujú na viac ako 343 miliónov eur. Pri výstavbe a prevádzke sa má spolupracovať aj so súkromníkom.
„Návrh nového riešenia je založený na dvoch nemocniciach univerzitného typu v lokalite Ružinov a Rázsochy a partneroch UNB – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Nemocnica Staré Mesto, Nemocnica sv. Michala, Nemocnica Milosrdní bratia, ktoré budú dopĺňať praktickú výučbu na vybraných pracoviskách,“ uvádza sa v materiáli.
 
V praxi to znamená nasledovné: Nemocnica Staré Mesto sa bude transformovať na špecializované centrum pre liečbu nervových a duševných chorôb a pre geriatrického pacienta. V geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach majú zostať geriatrické lôžka. Kým činnosť nemocnice na Kramároch sa má postupne utlmiť, nemocnica v Petržalke by mala fungovať takmer v rovnakom režime ako v súčasnosti.
 
Spôsob financovania
Ministerstvo zdravotníctva upustilo od pôvodného zámeru financovania cez PPP projekt. V súčasnosti sa počíta s tzv. integrovaným
modelom riadenia. Jeho základom je štátna kontrola, štát má projekt aj financovať. Prevádzku by mal zabezpečovať manažér poskytovania zdravotnej starostlivosti a dohľad nad projektom zas ministerstvo zdravotníctva. „Tento model predstavuje integráciu medzi benefitmi PPP a tzv. tradičnou realizáciou projektu formou zadania štátnej zákazky a následnej prevádzky štátom. Na základe ekonomických analýz sa ukazuje ako najefektívnejšia zo všetkých dostupných alternatív,“ konštatovalo ministerstvo. V súčasnosti tvorí Univerzitnú nemocnicu v Bratislave päť samostatných zariadení: v Ružinove, Petržalke, Starom Meste, Podunajských Biskupiciach a na Kramároch. UNB je najväčšia, no zároveň aj najzadlženejšia slovenská nemocnica. Pozoruhodné je, že stavba novej nemocnice v hlavnom meste je témou už vyše 30 rokov. Teraz dostal minister zdravotníctva od vlády čas do 31. decembra 2018, aby predložil detailnejšie rozpracovaný materiál, ktorý sa bude týkať výstavby a presného rozpočtu UNB.
 
 
Róbert Buček
Foto: net

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising