Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 02/2023

Predstavili digitálne vylepšenia pre Bratislavu na riešenie klimatických zmien

 
Nevídaná tropická noc na Slovensku, keď teploty dosiahli na jeseň extrémne a rekordné hodnoty, bola symbolickým momentom podujatia Climathon Bratislava 2023. To sa totiž zaoberá práve otázkami zvyšovania povedomia o klimatickej zmene a jej aktívnom riešení pomocou digitálnych nástrojov.
 
V Bratislave sa stretlo 31 tímov a viac ako 150 účastníkov. Spolupracovali s nimi skúsení mentori a experti z oblasti ochrany klímy, analýzy dát, ako aj z riadenia samosprávy. 
 
Išlo už o štvrtý ročník najväčšieho mestského inovačného podujatia svojho druhu, na ktorom tímy mladých ľudí pracovali na technologických a tzv. zelených riešeniach v prospech hlavného mesta.
 
Do tohtoročného Climathonu sa zapojilo množstvo ľudí z úplne odlišných prostredí – od stredoškolákov až po mladých profesionálov. Stretli sa inovátori, dátoví analytici, programátori či UX dizajnéri. 
 
 
Počas dvoch dní mali možnosť pracovať s reálnymi dátami, ktoré poskytlo mesto Bratislava a spoločnosť IBL Software Engineering. Zúčastnených spájal spoločný záujem o inovácie, technológie, ktoré pomáhajú pri budovaní udržateľného sveta. Inými slovami, záujem o dobrú vec. 
 
„Títo ľudia vymenili voľný víkend za Bratislavský Climathon – je to skvelý dôkaz toho, že Bratislava nie je v boji proti klimatickej kríze sama,“ uviedol produktový manažér z inovačného tímu mesta Bratislava Slavomír Oslej a doplnil: „Teším sa, že aj tento ročník vzniklo veľké množstvo kvalitných riešení, ktoré majú potenciál na realizovanie. Chcel by som poďakovať mentorom, partnerom a najmä účastníkom za všetku energiu.“
 
Mimochodom, Climathon je celosvetové podujatie, do ktorého sa angažuje viac ako 70 miest z celého sveta. Víkend v Bratislave zorganizovalo hlavné mesto v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Civitta.
 
Ktoré riešenia vyhodnotili ako najlepšie?
Víťazný tím s názvom BRS, zložený z piatich členov, priniesol riešenie pozostávajúce z troch častí. Išlo by o zdokonalenie aplikácie ID Bratislava, v rámci ktorej by občania interaktívne hlasovali o jednotlivých projektoch, ktoré mesto plánuje vyvíjať. Druhou časťou bol tzv. edukačný modul. Ten by prostredníctvom kvízov vzdelával obyvateľov v problematike udržateľnosti. Tretiu časť tvoril digitálny eventový kalendár, ktorý by informoval ľudí o nadchádzajúcich mestských podujatiach. Uvedené by sumárne zlepšilo komunikáciu mesta o témach udržateľnosti a klimatickej zmeny. Za svoju inováciu dostalo víťazné družstvo aj finančnú odmenu 5 000 eur.
 
Suma 3 000 eur putovala pre skupinu inovátorov s názvom Green- Guardian, ktorí obsadili druhú priečku. Títo ľudia pripravili dash- board (tabuľu obsahujúcu jednu alebo viaceré stránky s rozličnými zostavami a informáciami, ktoré môže používať veľká skupina alebo celá organizácia, pozn. red.) s úlohami a informáciami pre záchranné zložky a poskytovateľov mestských služieb pri núdzových situáciách, akými sú napríklad lokálne povodne.
 
Zvýšenie bezpečnosti cyklistickej dopravy. To je cieľom tímu Heatbusters, ktorý predstavil riešenie prostredníctvom spájania dátových zdrojov a novej mapovej vrstvy, špecificky určenej pre cyklistov. Za svoju ideu ich hodnotitelia ocenili tretím miestom a odmenou 2000 eur.
 
Nielen ľuďom, ktorí vymýšľajú inovatívne projekty na zlepšenie života na zemi, ale všetkým, ktorí sa starajú o našu planétu, patrí naše veľké poďakovanie. 
 
Autor: tt
Foto: Climathon
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising