Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 03/2017

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej ulici nie je v súlade so zákonom

 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy vydal povolenie na opravu trate na Špitálskej ulici 5. mája. Rekonštrukcia sa začala začiatkom augusta a podľa odhadov mala trvať tri mesiace. Stavebné práce sa však na električkovej trati na Špitálskej ulici v pondelok 11. septembra dočasne zastavili. Čo sa stalo?
 
Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova – Americké námestie – Špitálska. Cieľom opravy je komplexná rekonštrukcia koľajového zvršku a nástupíšť. DPB na začiatku odhadoval práce na tri mesiace, no Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo, že stavba električkovej trate nie je povolená v súlade so zákonom, pretože v procese sú viaceré pochybenia.
 
„Prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť,“ uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku, ktoré v tejto veci rozhodlo ako dovolací orgán.
Ministerstvo vo svojom rozhodnutí opisuje viacero pochybení, napríklad, že prvostupňový stavebný úrad nezahrnul odvolateľov – vlastníkov susednej stavby – medzi účastníkov konania, nedoručoval im riadne listy a nekonal s nimi ako s účastníkmi. Tvrdí tiež, že vydané rozhodnutie bolo podľa rezortu zmätočné a nepreskúmateľné. Pochybením malo byť aj nedodržanie lehoty vyvesenia vyhlášky s rozhodnutím na úradnej tabuli - podľa dokladov v spise stavebné povolenie zvesili z úradnej tabule BSK v termíne kratšom ako zákonom stanovených pätnásť dní. Ministerstvo tiež informuje, že o najvýznamnejších objektoch, ktoré tvoria zastávku na Špitálskej ulici v smere do mesta, a o námietkach, ktoré upozorňujú aj na neštandardné a z pohľadu bezpečnosti cestujúcich aj obyvateľov Špitálskej ulice rizikové technické riešenia, rozhoduje príslušný okresný úrad v samostatnom konaní.
BSK sa bráni, že rozhodnutie bolo riadne zverejnené. „Vyvesené bolo na úradnej tabuli správneho orgánu, ako aj na úradnej elektronickej tabuli BSK 24. mája,“ poznamenala hovorkyňa BSK Lucia Forman. „V zákonnej lehote sa voči rozhodnutiu BSK, ktorým vydal stavebné povolenie, nikto neodvolal,“ doplnila. Kraj pripomína, že stavebné povolenie bolo účastníkom konania doručené a právoplatnosť rozhodnutia bola vyznačená správne.
„Prvostupňový orgán musí celú stavbu nanovo prerokovať so všetkými zúčastnenými, doplniť dokazovanie a nanovo povoliť,“ uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku. Na rozkopanú Špitálsku ulicu si tak budú obyvatelia musieť na nejaký čas zvyknúť, predpokladá sa, že práce potrvajú dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo.
 
 
 
VIv
Foto: imhd.sk
 
 
 

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising