Kategória: Zo života BratislavyČíslo: 09/2013

Začína sa študovať – a čo prax?

„Študentský život je úžasný a bezstarostný,“ takto si na vysokoškolské štúdium spomína generácia rodičov dnešných študentov. No dnes z každej strany počúvame a čítame o nezamestnanosti absolventov. Žijeme v dobe, keď titul je štandard, angličtina je štandard a prax sa okolo vysokoškolského štúdia ani neobšuchla. Zamestnávatelia požadujú odborné skúsenosti. Kde ich však vziať? Možností je viac, ako by sa mohlo zdať.

Jednou z príležitostí, ako získať praktické skúsenosti, je dobrovoľníctvo v študentskej organizácii. Patrilo aj k začiatkom Slovákov ako Andrej Babiš, Ivo Toman, Patrik Tkáč a iných úspešných ľudí. Tí všetci pôsobili v AIESEC, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne s cieľom prispieť
k udržiavaniu mieru a rozvíjať mladých zodpovedných lídrov.
„AIESEC funguje ako medzinárodná spoločnosť. Má viacero pobočiek vo viacerých krajinách. Má svoju štruktúru, oddelenia, partnerov, s ktorými spolupracuje. Veľký rozdiel je však v tom, že všetko riadia študenti a čerství absolventi,“ hovorí Zuzana Maderová, prezidentka AIESEC Bratislava.
AIESEC Bratislava sídli na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Členovia získavajú pracovné skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov, projektového manažmentu, predaja, financií, marketingu či grafického dizajnu. Barbora Priecelová, zodpovedná za oblasť ľudských zdrojov, tvrdí: „U nás majú vysokoškoláci príležitosť naučiť sa tímovej práci a bežne komunikovať v anglickom jazyku. Taktiež majú možnosť už v mladom veku viesť vlastný tím, organizovať konferencie alebo projekty. Všetci členovia dostávajú tréningy od firiem a tiež starších členov organizácie. Popritom si budujú sieť kontaktov po celom svete a majú príležitosť vycestovať aj na medzinárodný výmenný program.“
Členom sa môže stať študent vysokej školy aj absolvent do dvoch rokov od ukončenia štúdia a pracovať tak na svojom profesionálnom a osobnom rozvoji. Stačí si kliknúť na webovú stránku tvojaskusenost.sk a vyplniť prihlášku do 5. 10. 2013. Výberový proces pozostáva z pohovoru a tímovej aktivity. Následne budú uchádzači vyselektovaní na základe ich preferencií a schopností. Viac o AIESEC Bratislava, o zahraničných stážach, členstve a konferenciách sa dočítate na www.tvojaskusenost.sk. (TS)

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising