Meniny má: Zdenka

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Jozef Orsovics povedie RP verejno-prospešných služieb

 

Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb (RP VPS) má nového šéfa. Výberové konanie na generálneho riaditeľa podniku vyhral Jozef Orsovics.
 
Výberové konanie vyhlásila mestská časť Ružinov, pozostávalo z predloženia projektov či z verejného vypočutia. Predmetom podnikania spoločnosti je najmä zabezpečovanie a poskytovanie verejno-prospešných služieb v Ružinove. Inými slovami, zamestnanci sa už dlhé roky starajú o udržiavanie komunikácií a zelene vo vyhovujúcom stave.
 
Čo konkrétne zabezpečuje RP VPS?
Keďže verejnosť často nemá podrobné informácie, čo všetko má poskytovať RP VPS, prinášame vám zoznam služieb, ktoré patria do jeho gescie a ktoré teda má zabezpečovať (zdroj: ruzinov.sk):
 
• verejno-prospešné práce – čistenie komunikácií, údržba zelene, prevádzka a údržba detských ihrísk a pieskovísk, osadzovanie a údržba lavičiek, údržba športových zariadení;
• čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie;
• upratovacie práce;
• prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami – obstarávateľské služby spojené s prenájmom;
• správa trhových miest;
• osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek;
• prípravné práce k realizácii stavby;
• čistenie kanalizačných a dažďových vpustí;
• opravy živičných povrchov komunikácií a mostov.
 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s., má aj svoju oficiálnu internetovú stránku. Na webe rpvps.sk nájdete všetky dôležité a aj aktuálne informácie týkajúce sa jeho aktivít.
 
br
Foto: Facebook/Ružinovský Podnik

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising