Meniny má: Kristián

Aktuálne vydanie:
Ročník: 7, číslo: 2/2018
ISSSN: 1338-5739
PONDELOK 14. máj 2018
 

Nové pravidlá prijímania detí do škôlok

 

Do škôlok bez protekcie. S takýmto krédom prezentuje Ružinov nové pravidlá prijímania detí do škôlok. Majú byť transparentné a zrozumiteľné.
 
Rodičia by mali presne vedieť, na základe čoho sa rozhoduje pri prijímaní detí do škôlok. Nové vedenie Ružinova tak reaguje na roky trvajúce nepríjemnosti súvisiace s prijímaním detí do materských škôl. Tie spôsobovali jednak nedostatočné kapacity, ale často aj nezrozumiteľný či zvláštny systém prijímania škôlkarov. „Dieťa sa musí do škôlky dostať férovo a nie za obálku,“ napísal na Facebooku starosta Ružinova Martin Chren a zdôraznil, že dôležité je, aby výber detí, ktoré sa do škôlky dostanú, bol čo najviac jasný a fér. „Chcem viac ako transparentnosť, chcem zrozumiteľnosť.“
 
Nový systém zohľadňuje viacero faktorov. Tie majú pomôcť zamestnaným rodičom, ale aj tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. „Spolu so zvyšovaním kapacity existujúcich škôlok – len v priebehu tohto roka vďaka tomu dokážeme prijať viac detí – bude tento systém nielen transparentný, ale najmä skutočne zrozumiteľný,“ informuje mestská časť na svojej oficiálnej internetovej stránke. Jednotlivé materské školy spravidla prijímajú detí vo veku od troch do šiestich rokov. Prioritne tie, ktoré k 31. augustu dovŕšia piaty rok, prípadne majú odložený nástup do prvého ročníka základných škôl.
 
Nový systém
Pokiaľ je záujem o škôlku väčší ako jej kapacita, na scénu prichádza nový bodovací systém, ktorý sa odporúča zohľadniť riaditeľovi materskej školy:
 
a) vek, ktorý dieťa dovŕši k 31. augustu – 6 rokov (4 body), 5 rokov (3 body), 4 roky (2 body), 3 roky (1 bod)
b) trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy (2 body)
c) trvalý pobyt otca (2 body) a matky (2 body) v mestskej časti Bratislava – Ružinov
d) zamestnanosť zákonných zástupcov: oboch (4 body), jedného (2 body)
e) súrodenci dieťaťa v rovnakej škôlke (2 body)
f) sociálna situácia rodiny: v starostlivosti jedného rodiča v samostatnej domácnosti (4 body), v starostlivosti jedného rodiča a nežije s ním v samostatnej domácnosti (2 body), dieťa zverené do striedavej starostlivosti rodičov a pod. (2 body)
g) dieťa nebolo prijaté do škôlky v predošlý rok (2 body)
h) prípad hodný osobitného zreteľa – napr. dieťa zdravotne znevýhodnených rodičov, rodičov v hmotnej núdzi, dieťa týraného rodiča žijúceho v azylovom dome, žiadosť o umiestnenie viac ako jedného dieťaťa do materskej školy a pod. (2 body)
 
„Mojím cieľom je, aby každý rodič dieťaťa nad tri roky mal isté miesto v škôlke. Teraz, a zrejme ani na budúci rok, to ešte sľúbiť neviem, ale pracujeme na tom. Dovtedy aspoň nechcem viac počúvať príbehy o uprednostňovaní jedných rodičov pred inými,“ dodal na margo bodovacieho systému, ktorý má mať odporúčací charakter, ružinovský starosta Martin Chren.
 
 
Róbert
Foto: ilustračné foto

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising