02/2023

11.1.24
  Konečne sa za pracovné podmienky pre našich policajtov nemusíme hanbiť. Aj do tejto vety by sa dal zhrnúť aktuálny stav po rekonštrukcii pobočky ružinovskej mestskej polície.  
11.1.24
  „Vo všetkých odboroch našej školy rozvíjame v žiakoch od prvého ročníka kreativitu slova, výtvarného, ale aj osobnostného prejavu.“ Hovorí riaditeľka umeleckej strednej školy v Ružinove na Tokajíckej ulici Petronela...
11.1.24
  Vianoce sú najkrajším sviatkom roka. Okrem množstva pozitív však toto obdobie prináša aj stres z nakupovania darčekov či zvýšené peňažné výdavky pre rodiny. Preto určite poteší správa, že mestská časť Ružinov nezabúda na...
11.1.24
  Od 25. októbra zaviedol magistrát tzv. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) už aj v lokalite Ružinov na Štrkovci. Sídlisko Štrkovec sa tak stalo prvou časťou zóny „RU3“, do ktorej v priebehu najbližších mesiacoch pribudnú...
11.1.24
  V Retronovinách sa stalo dobrým zvykom, že odprezentujeme činnosť a pôsobenie inštitúcií či podnikov, ktoré vykonávajú v Bratislave alebo v Ružinove chvályhodnú činnosť, prospešnú pre vás obyvateľov. Jedným z nich je aj...
11.1.24
  Naša populácia starne a hoci počet ľudí v seniorskom veku kontinuálne narastá, táto skupina obyvateľov je neraz na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne, spokojne a tvorivo. K tomu...
11.1.24
  Počuli ste o vizuálnom smogu? Ide o presycovanie verejných priestorov reklamou, najmä bilbordmi. Metropoly vo väčšine vyspelého sveta sa proti nemu snažia bojovať. Sme radi, že ďalšie plusové body v tomto súboji zaznamenal...
11.1.24
  Naše stredné školy sú príkladom toho, aké obrovské pokroky môžu nastať už v priebehu niekoľkých rokov. Deje sa to vďaka vysokým investíciám do budov, areálov, vybavenia, dielní a centier slúžiacich na prax. Hovorí...

Retronoviny - dobré noviny pre dobrých ľudí z Ružinova
Evid. č.: EV 4454/11 - ISSN 1338-5739
Vydáva WEON group, a.s.

Design & programming by MK Advertising